Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄3942/17-6-2023 κηρύσσεται υποχρεωτική από 17/6/2023 για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του Κλάδου η από 12.6.2023 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως  τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας με διάρκεια ισχύος από 1η Μαρτίου 2023 έως 28 η Φεβρουαρίου 2025 

Σύμφωνα με τη νέα ΣΣΕ: 

Παραμένει το 5ήμερο απασχόλησης με 40ωρη εργασία και 2 ημέρες ανάπαυση. Ωστόσο  επιτρέπεται και η εργασία 6 η ς μέρας χωρίς προσαύξηση και εφόσον δεν υπάρχει  εβδομαδιαία υπέρβαση του ορίου των 48 ωρών. Η 6 η μέρα αμείβεται με το κανονικό  ημερομίσθιο συν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Εφόσον η εργασία λαμβάνει  χώρα κατά την Κυριακή ή άλλη θεσμοθετημένη αργία το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά  75%. 

Τα ως άνω ισχύουν και για την μερική απασχόληση. 

Η αμοιβή των σερβιτόρων και βοηθών αυτών γίνεται είτε με ποσοστά (τεκμαρτά  ημερομίσθια) είτε με μισθό, εφόσον συμφωνηθεί και υπογραφεί η σχετική σύμβαση  εργασίας μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου. Στην περίπτωση του μισθού το ημερομίσθιο έχει  καθοριστεί στα 45 ευρώ για τους σερβιτόρους και 35,65 ευρώ για τους βοηθούς αυτών.  Επίσης ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός του σερβιτόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τα  990 ευρώ και του βοηθού κάτω από 784,30 ευρώ. 

Διατηρούνται όλα τα νόμιμα επιδόματα (γάμου, εποχικής απα σχόλησης, τουριστικής  εκπαίδευσης, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακού επιδόματος κλπ). 

 ΠΟΕΣΕ Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302  http://www.poese.gr e-mail: info@poese.gr 

C:\Users\Marathokampiti\Desktop\59_Υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύμβασης Επισιτισμού.docx

Προϋπηρεσία: 

  • Όλες οι ειδικότητες της Περίπτωσης I της ΣΣΕ με εξαίρεση τους σερβιτόρους και  βοηθούς σερβιτόρους: Χορηγείται επίδομα πολυετίας ύψους 4,63 ευρώ για κάθε  έτος προϋπηρεσίας. 
  • Σερβιτόροι – Βοηθοί σερβιτόροι Περίπτωσης I ΣΣΕ: επίδομα τριετίας 5% επί του  βασικού μισθού της ΣΣΕ. 
  • Ειδικότητες Περίπτωσης II ΣΣΕ με εξαίρεση τους σερβιτόρους : επίδομα τριετίας  5% επί του βασικού μισθού της ΣΣΕ και μέχρι 5 τριετίες. 
  • Σερβιτόροι Περίπτωσης II ΣΣΕ: επίδομα τριετίας 10% υπολογιζόμενο επί του  συμβολικού τους μισθού (155 ευρώ) και μέχρι 5 τριετίες. 
  • Διανομείς και των δυο περιπτώσεων: επίδομα τριετίας 10% επί του βασικού  μισθού της ΣΣΕ και μέχρι 3 τριετίες. 

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *