Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

O Επιστημονικός Συνεργάτης της ΓΣΕΒΕΕ Δρ. Νίκος Δασκαλάκης επιλέχθηκε ως μέλος της Ομάδας Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η θητεία του είναι τετραετής με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά, και εκπροσωπεί (affiliation) τη ΓΣΕΒΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ομάδα Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group – IRSG) είναι ένα από τα δύο επίσημα Συμβουλευτικά Όργανα της EIOPA, το οποίο αποτελείται από 30 μέλη που προέρχονται από και εκπροσωπούν τις εξής κατηγορίες: ασφαλιστικός κλάδος, καταναλωτές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί, επαγγελματικοί σύλλογοι και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Συνάντηση Προέδρων ΓΣΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά, ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2020 συνάντηση των Προέδρων της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.κ. Γιάννη Παναγόπουλου, Γιώργου Καββαθά, Γιώργου Καρανίκα στα γραφεία της ΕΣΕΕ. Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια των εκπροσώπων του κόσμου της εργασίας και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για κοινές πρωτοβουλίες και σχετικές δράσεις στο άμεσο μέλλον.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, που πλήττουν έντονα την οικονομία, σε άμεση σχεδόν συνέχεια της πολύχρονης κρίσης, έχουν επιταχύνει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Για όλες τις πλευρές, οι προκλήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μονάχα με κοινωνικό διάλογο, συνέργειες και συνεργασία.

Η νέα κρίση στην οποία βρισκόμαστε ανέδειξε νέα θέματα και κρίσιμες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την εργασία όσο και το οικοσύστημα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ζητήματα όπως ο ψηφιακός αλλά και ο πράσινος μετασχηματισμός τίθενται με μια νέα δυναμική, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική παρέμβαση και προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων. Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος, για άλλη μια φορά, να ενοχοποιηθούν για τις ανεπάρκειες της οικονομικής δομής και των αναπτυξιακών δυναμικών οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις είναι ορατός. Η συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και του πολύτιμου πόρου της ανθρώπινης εργασίας μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας και καταπολέμησης των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόεδροι συμφώνησαν ότι την πρώτη συνάντηση θα ακολουθήσουν και νέες επαφές, αλλά και πρακτικές συνεργασίες στο άμεσο μέλλον.

Η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για το νομοσχέδιο που αφορά τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Η Γενική Συνομοσπονδία σε σημερινή της επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων και τους Βουλευτές, επισημαίνει σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις τα ακόλουθα:
«Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπώντας χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει άμεση γνώση και ενδιαφέρον για το ρυθμιστικό πλαίσιο των διαδηλώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων, το οποίο επιχειρείται να αλλάξει εκ βάθρων με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις».
Εξ αρχής, ως συνδικαλιστικός φορέας ενός κλάδου που έχει υποστεί τις συνέπειες των αλλεπάλληλων κρίσεων, η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα των ενεργών πολιτών και ύστατο μέσο αντίδρασής τους απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Νοσηρά φαινόμενα που παρατηρούνται ενίοτε στο πλαίσιο διαδηλώσεων δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για να αμφισβητηθεί και να περισταλεί το δικαίωμα στη διαδήλωση. Μια τέτοια επιχειρηματολογία έχει τόσο σχέση με τη σοβαρότητα και τη λογική σαν να ήθελε κάποιος να καταργήσει τις εκλογές ή να περιορίσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι επειδή στους κόλπους των εκλεγμένων πολιτικών παρατηρούνται φαινόμενα διαφθοράς.
Ένας νέος νόμος για τις διαδηλώσεις είναι αχρείαστος επειδή ήδη υφίσταται Προεδρικό Διάταγμα του 2013, όταν ήταν υπουργός ο κ. Ν. Δένδιας, σε συνέχεια αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος του 1991 επί κυβέρνησης αειμνήστου Κ. Μητσοτάκη, που δίνει τη δυνατότητα στην Ελληνική Αστυνομία να απαγορεύσει μια συγκέντρωση. Με βάση το ίδιο Διάταγμα η ΕΛ.ΑΣ. έχει το δικαίωμα στην περίπτωση που κάνουν πορεία 50 άτομα να τους οδηγήσει στο πεζοδρόμιο.
Η ΓΣΕΒΕΕ υιοθετεί τις σαφείς διαφωνίες και ενστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί από αρμόδιους και άλλους φορείς και όργανα της Πολιτείας για κομβικές διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, που παραμένουν αναλλοίωτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την ανακοίνωση των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, την επιστολή της Ένωσης Εισαγγελέων, τη δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας, το ψήφισμα της συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.α.
Η ΓΣΕΒΕΕ είναι ριζικά αντίθετη με το νομοσχέδιο, που έχει πολλές ομοιότητες με το «νομοθέτημα» 794/1971, και ζητάει από την κυβέρνηση την απόσυρσή του και από τους αξιότιμους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου την καταψήφισή του για τους εξής, μεταξύ άλλων, λόγους:

• Η υποχρέωση γνωστοποίησης κάθε συνάθροισης στην αστυνομία όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 ισοδυναμεί με αίτηση προγενέστερης άδειας που ουσιαστικά εκχωρεί στην κάθε κυβέρνηση το δικαίωμα να αποφασίζει ποιες συναθροίσεις θα επιτρέπονται και ποιες όχι.
• Η δυνατότητα της προληπτικής πλήρους απαγόρευσης των συναθροίσεων με απόφαση της οικείας Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος της διαδήλωσης και βρίσκεται εκτός συνταγματικού πλαισίου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 του Συντάγματος.
• Η υποχρέωση του «οργανωτή» να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης και να συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική αρχή, συμμορφούμενος με τις υποδείξεις της, μετατρέπει εκλεγμένους συνδικαλιστές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όργανα του νόμου, ναρκοθετεί την ανεξαρτησία τους κι αλλάζει το χαρακτήρα τους.
• Η εισαγωγή της αντικειμενικής αστικής ευθύνης του «οργανωτή» της συγκέντρωσης για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά τη ζωής και της ιδιοκτησίας στη διάρκεια της συγκέντρωσης συνιστά αντικίνητρο για την διοργάνωση διαδηλώσεων. Πολύ πιο σημαντικός ωστόσο είναι ο κίνδυνος καταλογισμού βαρύτατων προστίμων και αγωγών σε διαδηλωτές και φορείς που δε φέρουν καμία ευθύνη.
• Η σύσταση «Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας» αυξάνει τα στεγανά σε ένα πεδίο άσκησης εξουσίας που ο δημοκρατικός του έλεγχος δεν ήταν ποτέ δεδομένος ακόμη και τα χρόνια της δημοκρατικής ομαλότητας, ενώ ο εκδημοκρατισμός του διήρκεσε πολλά χρόνια και απαίτησε μεγάλες προσπάθειες.
Όχι μόνο στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία αλλά σε μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα οι διαδηλώσεις, ως μορφή έκφρασης λαϊκής δυσαρέσκειας, ανέδειξαν κενά και αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος που είτε αφορούσαν την οικονομική πολιτική είτε την δράση των οργάνων του νόμου. Η προσπάθεια απαγόρευσης ανάλογων μορφών έκφρασης στρέφεται κατά της δημοκρατίας και του πολιτεύματος επειδή καταργεί τη δυνατότητα να μεταρρυθμίζονται και να βελτιώνονται…
Επίσης, η ψήφιση του νομοσχεδίου σε μια περίοδο βαθύτατης και πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, με την ανεργία να ετοιμάζεται να καταγράψει νέα ρεκόρ και την φτωχοποίηση να απειλεί χιλιάδες πολίτες, οδηγεί πολλούς να σκέφτονται ότι το ζητούμενο εκ μέρους της κυβέρνησης δεν είναι η προστασία των διαδηλώσεων από τους ταραχοποιούς όπως υποστηρίζει. Αλλά, στόχος του νομοσχεδίου είναι η θωράκιση της κυβέρνησης από την ογκούμενη δυσαρέσκεια.
Τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν με αφορμή την πανδημία, συγκεντρώνοντας τη συναίνεση της κοινωνίας, δημιούργησαν ανησυχίες μήπως γίνουν η αρχή για ένα καθεστώς διαρκούς έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του οποίου θα αμφισβητούνται και θα ακυρώνονται ένα – ένα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, σε βάρος της ελευθερίας των πολιτών. Η κυβέρνηση ας μην δίνει λαβή σε ανάλογες ανησυχίες κι ας αποσύρει έστω και τώρα το επίμαχο νομοσχέδιο!».

Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Ιουλίου 2020, στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως και επιτελείου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΕΕΚ&ΔΒΜ) με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Βούτσινο και αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Καββαθά.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, των γενικών αρχών του επικείμενου Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Υπουργός εισαγωγικά και ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΚ&ΔΒΜ αναλυτικότερα εξέφρασαν την πρόθεση, δια του Σ/Ν, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και περιεχομένων με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, να συνδέσουν ακόμη πιο οργανικά την ΕΕΚ με τις ανάγκες της δομής απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο επιτελικό σχεδιασμό, αλλά και σε επιμέρους πτυχές της υλοποίησης των δράσεων, όπως η μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑΛ, και γενικότερα να ρυθμίσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις συνάφειες μεταξύ των υποσυστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, λυκειακής και μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε, δια του Προέδρου της, την εκτίμησή της στο μέχρι σήμερα έργο της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚ&ΔΒΜ, επισήμανε ότι κάθε ειλικρινής και ουσιαστική προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βρει στη Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα, έναν σύμμαχο και συνεργάτη, και δεσμεύτηκε ότι όταν η ΓΣΕΒΕΕ λάβει το κείμενο του Σ/Ν θα το αξιολογήσει κριτικά με βάση τις θέσεις και προτάσεις της και θα συμβάλλει στη συμπλήρωση και βελτίωσή του, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

Η ΓΣΕΒΕΕ, τέλος, κατέθεσε φάκελο με τις αναλυτικές προτάσεις της για την επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και δια βίου μάθηση, με βασικά μηνύματα τα ακόλουθα:

• Ανάγκη άμεσης και τολμηρής ενίσχυσης των επαγγελματικών σχολείων, που σημαίνει: αύξηση της χρηματοδότησης και βελτίωση της ποιότητας σε υποδομές, εργαστήρια πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικό προσωπικό και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σημαίνει, επίσης, θεσμική και ουσιαστική εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για διευκόλυνση της ανοδικής μορφωτικής και επαγγελματικής κινητικότητας.
• Συστηματική και αξιόπιστη διάγνωση αναγκών ώστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι συναφή με τις αρχές της επιστημονικής γνώσης, τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας· να συνδυάζουν τις γενικές γνώσεις με τις ειδικές δεξιότητες και ικανότητες· να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών και ολοκληρωμένων επαγγελματιών.
• Επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμογών του Έτους μαθητείας ΕΠΑΛ. Αποσαφήνιση και προσδιορισμός του ρόλου των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στον θεσμό, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις μαθητείας.
• Η ειδική και στοχευμένη ενίσχυση των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ που αποτελούν το καλύτερο διαθέσιμο παράδειγμα αυθεντικά δυικού συστήματος μαθητείας, με αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
• Δραστικά μέτρα αντιμετώπισης των ελλειμμάτων ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης μέσω επανεξέτασης και επικαιροποίησης των προδιαγραφών ποιότητας των παρόχων κατάρτισης (ΚΔΒΜ), των εκπαιδευτικών περιεχομένων και διαδικασιών, της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων.

ΓΣΕΒΕΕ: Επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή

Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα καταβάλλει το μεγαλύτερο τίμημα από την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε πρόσφατο ερευνητικό κείμενο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, εστιάζοντας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο το οποίο, με ανακοίνωσή της δημοσιοποίησε η ΓΣΕΒΕΕ: ήδη αποτελεί μια κοινωνικά επιβαρυμένη περιφέρεια, όπως δείχνει η γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η συμμετοχή του τομέα της ενέργειας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας ανερχόταν στο 23,48%, ενώ αποδεδειγμένα οι επενδύσεις κεφαλαίου στην ενέργεια λειτουργούσαν σαν ελκυστήρας για την προσέλκυση επενδύσεων σε όλη την κλίμακα της οικονομίας της περιοχής. Κατά συνέπεια, η συντελεσθείσα απολιγνιτοποίηση έχει ήδη προκαλέσει ένα επενδυτικό κενό πολλαπλάσιο του εθνικού.

Το εργατικό δυναμικό ήδη βιώνει μια ανεργία σχεδόν κατά 50% μεγαλύτερη της εθνικής (27% έναντι 19,3%), ενώ η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον τομέα της ενέργειας εργάζονται άμεσα 9.469 εργαζόμενοι (10,81% του εργατικού δυναμικού), στην αλυσίδα αξίας πέριξ της λιγνιτικής παραγωγής 5.667 εργαζόμενοι (6,47%), ενώ από την απολιγνιτοποίηση θα επηρεαστούν 35.388 εργαζόμενοι (40,38%). Ευρύτερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το σύνολο της απασχόλησης (εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι με και χωρίς προσωπικό και συμβοηθούντα μέλη), ακόμα και την αδήλωτη εργασία, σε άμεσο κίνδυνο από την απολιγνιτοποίηση βρίσκονται 14.275 θέσεις εργασίας, σε έμμεσο 8.546, ενώ θα θιγούν επιπλέον 53.330. Εξαιρετικά ευάλωτη είναι και η θέση των 20.253 επιχειρήσεων στην Δ. Μακεδονία (στοιχεία του 2016), καθώς από την κρίση εξήλθαν πολύ πιο αδύναμες και με λιγότερα έσοδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως υπενθυμίζεται, το 2019, για πρώτη φορά η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίστηκε επίσημα ως κρίση, ενώ έγινε σαφής η απόκλιση από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, που συζητήθηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 1,5 έως 2 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, μέχρι το τέλος του αιώνα (Συμφωνία του Παρισιού, 2016). Μεταξύ άλλων μέτρων, όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ, το Διακυβερνητικό Πάνελ αποφάσισε την επίσπευση της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης των οικονομιών.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 επιτάχυνε τα σχέδια κλεισίματος των θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ρεύματος (European Commission, 2019). Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικρίθηκε, επειδή τα κονδύλια που αποφάσισε να αφιερώσει, για να εξασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση στην μετα-λιγνιτική, εποχή, υπολείπονται σημαντικά των αναγκών. Όπως υπογραμμίζεται, δεν είναι μόνο ένα κλάσμα όσων δόθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες αλλά είναι και άδικα κατανεμημένα.

Η Πολωνία, για παράδειγμα, που ακόμη δεν έχει ανακοινώσει αν και πότε θα απολιγνιτοποιήσει, θα λάβει από τον πρώτο πυλώνα 2 δισ. ευρώ, ενώ η Γερμανία που θα απολιγνιτοποιήσει το 2038 και σήμερα εκπέμπει το 21% των ευρωπαϊκών ρύπων θα ανταμειφθεί με 877 εκ. ευρώ.

Η Ελλάδα, αντίθετα, που θα απολιγνιτοποιήσει πρώτη το 2023, αν και εκπέμπει το 2,2% των ρύπων, θα αποζημιωθεί μόλις με 294 εκατ. ευρώ, σαν να τιμωρείται, αντί να επιβραβεύεται, για την σπουδή που επέδειξε. Προβληματική, ωστόσο, κρίνεται και η εισαγωγή του φυσικού αερίου ως καύσιμο-γέφυρα, μέχρι τη μαζική ένταξη στο σύστημα των ΑΠΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζει με επιστολή της τη διαμαρτυρία-αποχή των λογιστών -φοροτεχνικών

Τους τελευταίους μήνες έχουν εκδοθεί αναρίθμητες ΠΝΠ, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι ώστε να αποκτήσουν ισχύ και να καθοριστούν οι διαδικασίες και η εφαρμογή σειράς κρίσιμων και άμεσης προτεραιότητας ζητημάτων σχετικών με τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που επέφερε η υγειονομική κρίση στην οικονομία και κοινωνία.
Το βάρος της διεκπεραίωσης των διαδικασιών, που εκ των πραγμάτων έπρεπε να πραγματοποιηθούν με ψηφιακό τρόπο στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα (πχ ΕΡΓΑΝΗ, TAXIS, MYBUSINESSSUPORT) όπως π.χ. των αδειών ειδικού σκοπού, των αναστολών συμβάσεων εργασίας, των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, έπεσε στους «ώμους» των λογιστών – φοροτεχνικών, δεδομένου ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών τους με το δημόσιο χρησιμοποιούν εξωτερικό συνεργάτη (λογιστή).
Ο κλάδος συνεπώς των φοροτεχνικών – λογιστών κλήθηκε από την μια μεριά να παρακολουθήσει, κατανοήσει και ερμηνεύσει ένα πρωτοφανές πλήθος νομοθετικών κειμένων – που ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον οποιονδήποτε να τα παρακολουθήσει στο σύνολο τους – και από την άλλη μεριά να τα εφαρμόσει για λογαριασμό των πελατών τους, δηλαδή των δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων.
Η κρίσιμη αυτή υπηρεσία που προσφέρθηκε άοκνα και δοκίμασε τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των επαγγελματιών του κλάδου έχει πλέον εξελιχθεί σε «σισύφειο μαρτύριο» λόγω των ασαφειών, των περιττών διαδικασιών, των ελλείψεων και της ανελαστικότητας που ήδη έχουν επισημανθεί στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και συνεχίζουν να αναπαράγονται με αμείωτη ένταση και ρυθμό.
Με βάση τα παραπάνω η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στην αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Ελλάδας (ΠΟΦΕΕ) για την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις – παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας για μια σειρά αναγκαίων και εύλογων ζητημάτων που απαιτούν την προσοχή της και την ανάλογη μέριμνα προκειμένου να λειτουργήσει όσο πιο εύρυθμα γίνεται η οικονομία.

Το σποτ της ΓΣΕΒΕΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων -Δείτε το βίντεο

Στη δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ προχώρησε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος για την τόνωση και τη στήριξη του επιχειρείν.
Η επιστροφή στην κανονικότητα με τις δυσκολίες που αυτή επιφυλάσσει, απαιτεί την βοήθεια και την στήριξη όλης της κοινωνίας ώστε να διασωθούν οι θέσεις εργασίας και να ακολουθήσει η οικονομική ανάταση.

ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκούν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Έντονη ανησυχία και σοβαρό προβληματισμό μας προκαλούν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Την στιγμή που με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έκθεση ενισχυμένης εποπτείας) η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ύφεση το τρέχον έτος της τάξης του 10% του ΑΕΠ, αναμέναμε περισσότερο γενναία μέτρα για την αποτροπή αυτής της ιδιαίτερα δυσμενούς εξέλιξης, που θα οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα και απώλειες θέσεων απασχόλησης. Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφηκε ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης κινδυνεύουν να κλείσουν το επόμενο διάστημα 1 στις 7 επιχειρήσεις. Με μια μετριοπαθή εκτίμηση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έκανε λόγο για κίνδυνο απώλειας 250.000 θέσεων απασχόλησης εάν δεν υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα αποτρέψουν αυτήν την εξέλιξη.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες προκειμένου να αποφύγουμε τις δυσμενέστερες των επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τα εξής:
-Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση όφειλε να είναι πολύ μεγαλύτερη (στο 6% από το 24% κι όχι στο 13%), να συμπεριλάβει όλα τα προϊόντα (κι όχι μόνο καφέ και μη αλκοολούχα) και η ισχύς της να μην εκτείνεται μόνο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020!
-Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019) να έχει γενική κι όχι επιλεκτική ισχύ, με κριτήριο την πτώση του τζίρου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο άνω του ενός ποσοστού, όπως εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας στις 20 Μαΐου.

Στο φορολογικό πεδίο η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει τις προτάσεις της, που εν συντομία έχουν ως εξής:
-Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδότη, τρέχουσες οφειλές προς εφορία, μισθοδοσία, οφειλές προς προμηθευτές, κόστος ενέργειας και μετακινήσεων, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, διάφορα άλλα τέλη κ.α.).
-Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
-Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
-Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/20.
-Μείωση συντελεστή φορολόγησης των εταιριών στο 20% για τα το τρέχον φορολογικό έτος.
-Έναρξη εφαρμογής της νέας κατώτατης φορολογικής κλίμακας (9%) για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες από το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
-Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους , στο πλαίσιο της ισονομίας.
-Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.
-Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ στα 30.000 €.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις «η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, καθώς και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και για τον μήνα Ιούνιο», όπως εξαγγέλθηκε χθες από τον αρμόδιο υπουργό είναι αναγκαία αλλά δεν φτάνει!

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει τις προτάσεις της για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους:
-Πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020 με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021, ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.
-Επέκταση της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών από 24 σε 48 δόσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.
-Πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020 με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021, ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής. Εναλλακτικά αντί της επέκτασης του συνολικού χρόνου αποπληρωμής να δοθεί η δυνατότητα μεταφορά τους στο τέλος του ασφαλιστικό βίου είτε για εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.
-Επέκταση της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 36 δόσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.
-Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την εργασία, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα SURE θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους αυτοαπασχολούμενους που ήδη καταγράφουν σοβαρή απώλεια των εισοδημάτων τους.

Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχε η ΓΣΕΒΕΕ

Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχε σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς με θέμα συζήτησης την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Επίσης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Γρηγόρης Δημητριάδης ΓΓ Πρωθυπουργού, Άννα Στρατινάκη ΓΓ Εργασίας, Κύρα Κάπη Διευθύντρια Επικοινωνίας Γραφείο Πρωθυπουργού, Αριστοτελεία Πελώνη Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Δημήτρης Τσιόδρας Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού, Γιώργος Καρανίκας Πρόεδρος ΕΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος ΓΣΕΕ, Ρένα Μπαρδάνη Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, Χρυσούλα Τουφεκούλα Διευθύντρια, Ειδική Επιθεωρήτρια ΣΕΠΕ-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγγελική Μοίρου Προϊσταμένη Τμήματος Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ΥΑΕ, Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Η ήδη υπάρχουσα εθνική νομοθεσία με επικεφαλής τον Νόμο ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και όλο το σχετικό νομικό πλαίσιο.
Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθεί η ανάγκη
 για αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των προγραμμάτων Τεχνικών Ασφαλείας Β και Γ επικινδυνότητας με ενίσχυση της θεματολογίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και της ενσωμάτωσης του εντύπου αυτό-αξιολόγησης των επιχειρήσεων (βλ. εγκύκλιο ΣΕΠΕ)
 για τον επανακαθορισμό των όρων έγκρισης και εκτέλεσης των ως άνω προγραμμάτων (μείωση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων στην Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) – οι αιτήσεις ως τώρα υποβάλλονται 2 μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης των προγραμμάτων και εντός του διαστήματος 10/01 κάθε έτους έως 10/10 κάθε έτους).

2. Οι ειδικότερες οδηγίες για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στο πλαίσιο της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) εξέδωσαν από 15/3/2020 κατευθυντήριες οδηγίες, βασιζόμενες σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).

 Επίσης με την υπ. αριθμ. 17312/Δ9. 506 της 4/5/2020 εγκύκλιο του ΣΕΠΕ «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» δόθηκαν ειδικές διευκρινήσεις για τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα (παρ. 1, 2, 3 άρθρου 4 της Π.Ν.Π. 11.03.2020 (ΦΕΚ Α 55) καθώς και για τα προληπτικά μέτρα που υποχρεούνται να λάβουν οι εργοδότες στο πλαίσιο οδηγιών του ΕΟΔΥ για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και την πρόληψη των επιπτώσεων της πανδημίας σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

 Εδώ πρέπει να τονιστεί η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών ΣΕΠΕ και ΕΛΙΝΥΑΕ στη νέα πραγματικότητα και υποδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσής τους (π.χ. ενίσχυση περιφερειακών δομών ΣΕΠΕ,).

 Ειδικά και ως προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου του ΣΕΠΕ το έντυπο αυτό-αξιολόγησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού, αποδεικνύεται ένα σημαντικό εργαλείο καθώς δείχνει να συνιστά ένα είδος ανάπτυξης μιας νέας κουλτούρας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και την πρόληψη εν γένει επιπτώσεων πανδημίας.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πραγματικό γεγονός είναι ότι η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας και των αναγκαίων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με συνέπεια την εστίασή τους σε άμεσες ενέργειες ανάκτησης.
Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σοβαρά η επαρκής διάχυση της νεότερης ενημέρωσης στις ειδικότερες οδηγίες που απαιτούνται για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων, πέραν από την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία και υποχρεώσεις.

Ως ενέργειες αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά και βελτίωσης της αμεσότητας της πληροφόρησης εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητα τα κατωτέρω τρία βήματα:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πληροφόρηση των επιχειρήσεων

Η πολιτεία η οποία έχει στη διάθεση της τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων, μέσω των υπηρεσιών της (πχ. ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ή άλλων υπηρεσιών) και των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτουν, μπορεί σε εύκολα και ελάχιστο χρόνο να ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις (στο επίσημα δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κάθε επιχείρησης με επιβεβαίωση ανάγνωσης) για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για την υποχρέωση να συνδράμουν στο κύριο σκοπό που είναι η πρόληψη και η διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Κατά συνέπεια να υπάρχει αμεσότητα στην διάχυση της πληροφορίας.
Θα πρέπει δε να γίνει η αρχή με την ενημέρωση αυτή για τις από 15/03/2020 κατευθυντήριες οδηγίες του ΣΕΠΕ και του ΕΛΙΝΥΑΕ και για στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ 17312/Δ9. 506 της 4/5/2020.

Να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει ενημέρωση από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (sepenet) σε κάθε χρήστη ωστόσο αυτό κρίνεται επισφαλές καθώς:
o η πληροφόρηση δε γίνεται άμεσα αντιληπτή όπως στο email κάθε επιχείρησης,
o δεν καλύπτει επιχειρήσεις που αφενός δεν απασχολούν προσωπικό ενώ αφετέρου πρέπει να τηρούν τα μέτρα για την ΥΑΕ προς τους τρίτους όπως αναφέρεται στον Ν.3850/2010.

2. Διευκρινήσεις και επίλυση αποριών

Μετά από την λήψη της πληροφορίας χρειάζεται να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε φορείς που μπορούν να συνδράμουν στην επεξήγηση και εξειδίκευση της πληροφορίας.
Τέτοιοι φορείς υπάρχουν όπως:
• Από το κράτος υπάρχει το ΣΕΠΕ που ζητάμε να συνδράμει διευκρινιστικά και συμβουλευτικά (και όχι μόνο ελεγκτικά) μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών του έστω και καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών αντοχών και το αναφέρουμε γιατί δεν υπάρχει επαρκής επάνδρωση ιδιαίτερα στην περιφέρεια
• Από τους κοινωνικούς εταίρους υπάρχει το ΕΛΙΝΥΑΕ που ζητάμε να συνδράμει συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά μέσω των δομών του στην Αθήνα και των παραρτημάτων που διαθέτει στην περιφέρεια και ευελπιστούμε να ενεργοποιηθούν περισσότερα.
• Από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν οι ειδικοί επιστήμονες οι επιστημονικοί φορείς και τα μέλη τους, οι Ιατροί Εργασίας και οι Τεχνικοί Ασφαλείας, λόγω του κομβικού ρόλου τους, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτουν, μεριμνώντας βέβαια για την επάρκεια των μελών τους (πιστοποίηση επάρκειας Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας).

3. Εξειδίκευση και υλοποίηση – εφαρμογή
Έχοντας την αμεσότητα στην πληροφόρηση και στήριξη στην διευκρίνιση και επίλυση αποριών, η υλοποίηση και εφαρμογή στις επιχειρήσεις γίνεται ταχύτατα και εάν χρειασθεί με την υποστήριξη:
• Των Ιατρών Εργασίας κάθε επιχείρησης (σύμφωνα με την πληροφόρησή μας υπάρχει έλλειψη της ειδικότητας και συμπληρώνεται από άλλες συναφείς Ιατρικές ειδικότητες)
• Των Τεχνικών Ασφαλείας κάθε επιχείρησης (σύμφωνα με την πληροφόρησή μας υπάρχουν περίπου 10.000 εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
• Των επιμορφωμένων Εργοδοτών Τεχνικών Ασφαλείας
Το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο όφελος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που θα έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία γιατί η διαχέεται σε αυτή.