ΟΕΒΕΣΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Σερρών.

Σωτήριος Κοτσαμπάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Θεοφάνης Καμπούρης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Δημήτριος Βροντελής

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Αβραάμ Μοσχόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Γιώργος Ασημώνης

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ & ΒΑΦΕΩΝ

Παναγιώτης Ανθουλάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αθανάσιος Δασκαλάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ - ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Χρήστος Μαυρομιχάλης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαράλαμπος Γκουντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ & ΒΑΦΕΩΝ

Ανδρέας Μπαρακλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ