ΑΠ.: 45075 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020  

Προς: 

Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ 

Με την παράκληση να ενημερώσετε τα Μέλη σας 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020-ΦΕΚ Α΄235/26-11-2020 (ο οποίος και  επισυνάπτεται): 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των  Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία των  Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982  (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε  έληξε από την 11ηΙουνίου 2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη  παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104)  και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30ηΙουνίου 2021. 

Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των  Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του  Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται  μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέον  πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών  τους. 

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των  Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ  μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων  απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *