Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «e-λιανικό» έως τις 05 Απριλίου 2021

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00. Επίσης, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες, στην καταβολή της επιχορήγησης, στα δικαιολογητικά της Δράσης κ.ά.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανικού εμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιλέξιμες είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο» και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

• Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019

• Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Επιχορηγούνται δαπάνες Εξοπλισμού Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) και Λογισμικού.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr/mis

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

• στην ιστοσελίδα της Δράσης

• στην ιστοσελίδα www.espa.gr

• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στο Webinar του Ε.Ε.Α. για το «e-λιανικό»

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Webinar του Ε.Ε.Α. για τη δράση «e-λιανικό» με αντικείμενο τη δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop (19/2/2021):


 • Καλησπέρα, δεν είναι μικρό το ποσό των περίπου 25.000.000 από τα 80.000.000 που είναι για την Αττική;

Η διάθεση των κονδυλίων ανά Περιφέρεια γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν κυρίως στο πόσο αναπτυγμένη είναι η κάθε Περιφέρεια. Εφόσον υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη δράση e-λιανικό, ο αρμόδιος Υφυπουργός μπορεί να αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης κατά 20%.

Η δραστηριότητα μου, είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ αλλά ανήκει σε ΚΑΔ 45 και όχι ΚΑΔ 47. Ο κλάδος της μοτοσυκλέτας είναι στα 45. Υπάρχουν και σε άλλους ΚΑΔ (περα από το 47) δραστηριότητες που είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Για αυτούς τους καδ, θα υπάρξει μία μέριμνα; Είναι άδικο να μην είμαστε μέσα στους δικαιούχους αφού είμαστε ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Είναι άδικο να αποκλειόμαστε από τις όποιες δράσεις, αφού και στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ο καδ μας δεν ήταν μέσα στους δικαιούχους, αν και ήταν οι αντίστοιχοι με χονδρικό εμπόριο. Είναι άδικο να υπάρχουν καδ που μπορούν να φτιάξουν eshop αλλά στην πραγματικότητα δεν δύναται να έχουν eshop λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους, απλά και μόνο επειδή είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Και εμείς ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ είμαστε, το αναγράφει ξεκάθαρα ο ΚΑΔ μας.

Η δράση e-λιανικό αφορά μόνο σε επιχειρήσεις με τον ΚΑΔ 47 είτε ως κύριο, είτε ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Στο μέλλον, πιθανά θα υπάρξουν δράσεις που να καλύπτουν και άλλες δραστηριότητες.

 • Το εγχειρίδιο υποβολής αιτήσεων  ξέρουμε πότε θα δημοσιευτεί;

Η ΕΦΕΠΑΕ εργάζεται για την δημιουργία του εγχειριδίου υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να λαμβάνετε υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης, μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR

 • Αν δεν έχεις μείωση τζίρου από 20% και πάνω, δεν κάνεις αίτηση για την επιδότηση;

Το να υπάρχει μείωση τουλάχιστον κατά 20% επί του κύκλου εργασιών, είναι υποχρεωτική συνθήκη για τη συμμετοχή στη δράση.

 • Καλησπέρα σας. Έχω μια καινούρια επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 και έχω δημιουργήσει μόνος μου το eshop επειδή έχω κάποιες συστημικές γνώσεις το οποίο όμως χρειάζεται κάποια αναβάθμιση ειδικά στον τομέα τον εικαστικό διότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω στην αρχή. Το δημιούργησα με ίδια κεφάλαια και εξακολουθώ να το συντηρώ μόνος μου. Υπάρχει πρόβλεψη να χρηματοδοτηθεί το μηνιαίο κόστος συντήρησης αλλά και το κομμάτι αισθητικής ή προγραμματιστικής αναβάθμισης? Ο ΚΑΔ είναι  ο 47917000.  Παναγιώτης Καρασταμάτης Μέλος ΕΕΑ με αρ. μητρώου 386855

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη eshop, η δράση καλύπτει, έως του ποσού των 1500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), την αναβάθμισή του και τα έξοδα φιλοξενίας. Στην αναβάθμιση συμπεριλαμβάνεται και το αισθητικό κομμάτι.

 • Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός σε επιχειρήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια, υπάρχει περίπτωση να διατεθούν σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια? Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στη μείωση τζίρου κατά ελάχιστο -20%. Σας ευχαριστώ.

Κατά το παρελθόν, όταν σε κάποια δράση δεν υπήρχε επαρκές ενδιαφέρον, λόγω της ύπαρξης αυστηρών κριτηρίων συμμετοχής, γινόνταν τροποποίηση της Πρόσκλησης (όσο η υποβολή ήταν ακόμη ανοικτή) προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι ανάλογο και στη δράση e-λιανικό, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

 • Καλησπέρα σας. Τι σημαίνει το Infrastructure IAAS?

IAAS (Infrastructure as a Service) πρακτικά σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να φιλοξενηθεί σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (CLOUD).

 • Εάν μια επιχείρηση είχε eshop αλλά θέλει να δημιουργήσει κάτι τελείως νέο, θα υποβάλει για δημιουργία νέου ή αναβάθμιση ;

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη eshop, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για αναβάθμισή του.

 • Μπορείτε να αναλύσετε το «Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής»; Τι ακριβώς χρειάζεται να περιλαμβάνει;

Η Ψηφιακή Πολιτική Ασφάλειας για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα έγγραφο το οποίο κυρίως περιγράφει ζητήματα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων των πελατών, καθώς και ζητήματα ασφαλείας, όπως η πρόσβαση στελεχών της επιχείρησης σε αυτά, κ.α. Η Ψηφιακή Πολιτική Ασφάλειας, απαιτείται να υπάρχει, καθώς υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές στη χώρα μας, οι οποίες διενεργούν σχετικούς ελέγχους (ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ).

 • Η δήλωση μμε και ο πίνακας de minimis θέλουν γνήσιο υπογραφής ή απλή σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή;

Αρκεί απλή υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

 • Ένα κατάστημα έχει ανοίξει ως e-shop λιανικής πώλησης (κύριος ΚΑΔ 47.91) και στους δευτερεύοντες περιλαμβάνει ΚΑΔ  λιανικής πώλησης από φυσικό κατάστημα.  (έναρξη 05/2020) Σαν έδρα υπάρχει μισθωμένο κατάστημα αλλά κατ’ αρχήν δεν εξυπηρετεί πελάτες on site (να μπουν στον φυσικό χώρο του καταστήματος, να περιηγηθούν στα προϊόντα και να αγοράσουν εντός του καταστήματος.  Αυτή η εταιρεία (νομική μορφή ΙΚΕ) μπορεί να συμμετάσχει στη δράση και να επιδοτηθεί;  (Σημ.  το site ολοκληρώνεται σε λίγο διάστημα)

Η επιχείρηση για να μπορεί να συμμετάσχει στη δράση, θα πρέπει να διατηρεί φυσικό κατάστημα. Αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικές φωτογραφίες του καταστήματος.

 • Ο κύριος ΚΑΔ πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της πρόσκλησης  12/02 για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις;

Δεν είναι σαφής η ερώτηση.

 • Επιχορήγηση για app που θα μπορεί ο πελάτης να ολοκληρώσει πληρωμές επιδοτείται;

Ναι, δαπάνη για τη δημιουργία app, το οποίο θα διαθέτει όλες τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι επιλέξιμη.

 • Θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί όλο το σύνολο των προϊόντων ή υπάρχει μίνιμουμ?

Δεν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός καταχώρησης. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου της δράσης (eshop) θα ελεγχθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες προδιαγραφές (ηλεκτρονικές συναλλαγές, πρόσβαση ΑΜΕΑ, κλπ), αλλά και το κατά πόσο το eshop μπορεί να θεωρηθεί πλήρες και απολύτως λειτουργικό, βοηθώντας πράγματι την επιχείρηση να διευρύνει την βάση των πελατών της. Σχετική υποστήριξη, σχετικά με την υλοποίηση των eshops, μπορείτε να λαμβάνετε μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR.

 • Καλησπέρα. Αν γίνει τροποποίηση του Φ2 μετά τη δημοσίευση του προγράμματος, αυτό, το Φ2, θα γίνει αποδεκτό ή θα γίνει αποδεκτό το αρχικό Φ2 ή η τελευταία τροποποίηση πριν τη δημοσίευση;

Δεν είναι σαφής η ερώτηση.

 • Μια επιχείρηση μπορεί να καταθέσει η ίδια αίτημα ή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει μέσω του ΕΚΕΤΑ;

Το αίτημα μπορεί να κατατεθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Παρόλα αυτά, συνιστούμε την Πλατφόρμα WWW.OPENSHOPS.GR, καθώς μέσω αυτής παρέχεται υποστήριξη τόσο κατά τη φάση υποβολής, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης κατά περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, η κάθε επιχείρηση θα διασφαλίσει ότι το eshop το οποίο της παραδόθηκε από τον προμηθευτή που θα επιλέξει, θα πιστοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ και θα λάβει την επιδότηση.

 • Η χρήση της πλατφόρμας openshop αφορά μόνο τα μέλη του επιμελητηρίου Αθηνών, ή είναι για όλη την επικράτεια;

Η Πλατφόρμα WWW.OPENSHOPS.GR καλύπτει όλη την επικράτεια.

 • Το βίντεο θα υπάρχει κάπου μετά τη λήξη του για να το δούμε?

Θα αναρτηθεί το site του ΕΕΑ.

 • Αν το Ε3 του 2019, έχει τσεκαρισμένο το πεδίο πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις, τεκμαίρεται ότι διέθετε eshop?

Κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να δηλωθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία λειτουργεί το eshop και να δοθούν σχετικά screenshots (στιγμιότυπα οθόνης).

 • Όταν καλυφθούν τα 25 εκ.για την Αθήνα τι θα γίνει; Όσοι πρόλαβαν;

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και όχι με σειρά κατάθεσης της αίτησης. Εάν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησής του, κατά 20% επί του συνόλου.

 • Αν το eshop έχει δημιουργηθεί μετά τις 18/3/2020, μπορεί να αιτηθεί για 5.000 € ή μόνο για αναβάθμιση;

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί η επιχείρηση να καταθέσει αίτηση για αναβάθμιση ή και να καταθέσει αίτηση για πιστοποίηση δαπανών που έγιναν για τη δημιουργία του υπάρχοντος eshop.

 • Υπάρχει ή θα ανακοινωθεί συγκεκριμένος τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου μείωση τζίρου; Δηλαδή πώς μπορεί ένας υποψήφιος να γνωρίζει αν έχει «τύχη» η αίτησή του;

Η αξιολόγηση είναι ξεκάθαρη. Όσο μεγαλύτερη η μείωση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα λήψης της επιδότησης.

 • Θα μπορούμε να σώσουμε όποια διαδικασία έχουμε κάνει στην αίτηση κ να την συνεχίσουμε άλλη μέρα; ή θα πρέπει να μπούμε μια φορά κ να την τελειώσουμε κιόλας;

Ναι, το ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), επιτρέπει την αποθήκευση και συνέχιση της επεξεργασίας, οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και την τελική υποβολή ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 • Τα περισσότερα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα τη συμφόρηση σε αυτά που λειτουργούν.

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη συμφόρηση των γραμμών επικοινωνίας για το κοινό. Προτείνουμε να δοκιμάσετε τη λήψη υποστήριξης μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR.

 • Για το WCAG 2.0 o έλεγχος θα αφορά τον πηγαίο κώδικα ή την περίπτωση να υπάρχει ένα «widget» στις ιστοσελίδες (τα οποία κοστίζουν από 400-500€ τον χρόνο) ? Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό όσο αφορά την υλοποίηση.

Κάθε τεχνική λύση είναι αποδεκτή, εφόσον διασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

 • Έχω ήδη site αλλά πλέον δεν το χρησιμοποιώ υπάρχει πρόβλημα με το να κάνω αίτηση για δημιουργία νέου site?

Κανένα απολύτως πρόβλημα, εφόσον βεβαίως απενεργοποιήσετε το υπάρχον ηλεκτρονικό κατάστημα (αν δεν είναι ήδη απενεργοποιημένο).

 • Στην δράση γίνεται αναφορά για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ευχαριστώ.

Αφορά στην έκδοση ψηφιακών φορολογικών παραστατικών για τους πελάτες του eshop και την αποστολή τους με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. email).

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πχ.Λογιστικό Γραφείο) έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Η δράση αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47).

 • Ο κύριος Κοψιδάς είπε ότι το κόστος για τη φωτογράφηση μπορεί να μπει μέσα στη συνολική δαπάνη του developer. Αν ζητηθεί το συμφωνητικό όπως είπε ο κύριος Λιόντος και γίνει αντιληπτό ότι η εν λόγω δαπάνη είναι μέρος του κόστους της κατασκευής του eshop, δεν θα περικοπεί;

Η δαπάνη δεν μπορεί να αναφέρεται στα φορολογικά παραστατικά τα οποία θα εκδοθούν από τους προμηθευτές σας και θα κατατεθούν για την επαλήθευση. Πιθανά, αρκετοί προμηθευτές θα παρέχουν αυτή την υπηρεσία μέσα στο πακέτο δημιουργίας του eshop, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 • Άλλοι ΚΑΔ λιανικού θα συμπεριληφθούν?

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για επέκταση της δράσης σε άλλους ΚΑΔ.

 

Πηγή: ΕΕΑ

«e-λιανικό»: Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων – Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Άνοιξε η πλατφόρμα για το «e-λιανικό»: Επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία eshop

Ενεργό  βρίσκεται  το πρόγραμμα «e-λιανικό», μέσω του οποίου χιλιάδες επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση για τη δημιουργία eshop, ενώ  το πρόγραμμα θα ενισχυθεί, με επιπλέον πόρους, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για το πρόγραμμα «e-λιανικό», ξεκίνησε την Δευτέρα 22/2, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00.

Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ, επιδοτεί δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις. Τα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να έχουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιδότηση θα γίνει μέσω της ειδικής πλατφόρμας openshops.gr.

e-λιανικό: Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση για όσο διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Με το άρθρο 223 του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο 223

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ  δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α` 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Πηγή: protothema.gr

Επιδότηση €5.000 ευρώ για e-shop: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις – Ποιοι τη δικαιούνται

Σε ποιους απευθύνεται η δράση «e-λιανικό» – Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις – Τι περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες – Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν και δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση των 5.000 ευρώ για τη δημιουργία e-shop ή την ανάπτυξη και αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος ηλεκτρονικού τους καταστήματος.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμαςopenshops.gr.

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι

Η δράση «e-λιανικό» απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο,
 • Έχουν φυσικό κατάστημα (ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ) και,
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα

Ακόμη οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

– Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019

– Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις:

– να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

– να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

– να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

– οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

1. Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop) ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως: Server με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιλέξιμη είναι και η μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), για ένα έτος. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός: εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ Η/Υ (Desktop/Laptop),

2. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως: Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, σε δύο γλώσσες, περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Προμήθεια λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop για ένα έτος. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Η κατανομή των πόρων

Ο προϋπολογισμός της δράσης επιδότησης του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 31,46 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Τα 15,515 εκατ. ευρώ θα τα μοιραστούν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Η Αττική θα λάβει τα 25,042 εκατ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα 3,542 εκατ. ευρώ, και 4,438 εκατ. ευρώ η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια υλοποίησης διαμορφώνεται στους 6 μήνες από την έκδοση της απόφασης, με την οποία δίνεται η έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Ποιοι μένουν εκτός του προγράμματος

Εκτός του εν λόγω προγράμματος μένουν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, π.χ. franchising, Shop in shop, κλπ.

Εκτός μένουν και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαρτίου 2021.

 

Πηγή: newmoney.gr

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανικού εμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιλέξιμες είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο» και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

• Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019

• Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Επιχορηγούνται δαπάνες Εξοπλισμού Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) και Λογισμικού.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr/mis και διαρκεί από 22/02/2021 και ώρα 13:00 μέχρι 24/03/2021 και ώρα 15:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

•  στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

•   στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

•   στην ιστοσελίδα της Δράσης

•   στην ιστοσελίδα www.espa.gr

• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr