Ακολουθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Webinar του Ε.Ε.Α. για τη δράση «e-λιανικό» με αντικείμενο τη δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop (19/2/2021):


 • Καλησπέρα, δεν είναι μικρό το ποσό των περίπου 25.000.000 από τα 80.000.000 που είναι για την Αττική;

Η διάθεση των κονδυλίων ανά Περιφέρεια γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν κυρίως στο πόσο αναπτυγμένη είναι η κάθε Περιφέρεια. Εφόσον υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη δράση e-λιανικό, ο αρμόδιος Υφυπουργός μπορεί να αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης κατά 20%.

Η δραστηριότητα μου, είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ αλλά ανήκει σε ΚΑΔ 45 και όχι ΚΑΔ 47. Ο κλάδος της μοτοσυκλέτας είναι στα 45. Υπάρχουν και σε άλλους ΚΑΔ (περα από το 47) δραστηριότητες που είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Για αυτούς τους καδ, θα υπάρξει μία μέριμνα; Είναι άδικο να μην είμαστε μέσα στους δικαιούχους αφού είμαστε ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Είναι άδικο να αποκλειόμαστε από τις όποιες δράσεις, αφού και στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ο καδ μας δεν ήταν μέσα στους δικαιούχους, αν και ήταν οι αντίστοιχοι με χονδρικό εμπόριο. Είναι άδικο να υπάρχουν καδ που μπορούν να φτιάξουν eshop αλλά στην πραγματικότητα δεν δύναται να έχουν eshop λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους, απλά και μόνο επειδή είναι ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ. Και εμείς ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ είμαστε, το αναγράφει ξεκάθαρα ο ΚΑΔ μας.

Η δράση e-λιανικό αφορά μόνο σε επιχειρήσεις με τον ΚΑΔ 47 είτε ως κύριο, είτε ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Στο μέλλον, πιθανά θα υπάρξουν δράσεις που να καλύπτουν και άλλες δραστηριότητες.

 • Το εγχειρίδιο υποβολής αιτήσεων  ξέρουμε πότε θα δημοσιευτεί;

Η ΕΦΕΠΑΕ εργάζεται για την δημιουργία του εγχειριδίου υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να λαμβάνετε υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης, μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR

 • Αν δεν έχεις μείωση τζίρου από 20% και πάνω, δεν κάνεις αίτηση για την επιδότηση;

Το να υπάρχει μείωση τουλάχιστον κατά 20% επί του κύκλου εργασιών, είναι υποχρεωτική συνθήκη για τη συμμετοχή στη δράση.

 • Καλησπέρα σας. Έχω μια καινούρια επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 και έχω δημιουργήσει μόνος μου το eshop επειδή έχω κάποιες συστημικές γνώσεις το οποίο όμως χρειάζεται κάποια αναβάθμιση ειδικά στον τομέα τον εικαστικό διότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω στην αρχή. Το δημιούργησα με ίδια κεφάλαια και εξακολουθώ να το συντηρώ μόνος μου. Υπάρχει πρόβλεψη να χρηματοδοτηθεί το μηνιαίο κόστος συντήρησης αλλά και το κομμάτι αισθητικής ή προγραμματιστικής αναβάθμισης? Ο ΚΑΔ είναι  ο 47917000.  Παναγιώτης Καρασταμάτης Μέλος ΕΕΑ με αρ. μητρώου 386855

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη eshop, η δράση καλύπτει, έως του ποσού των 1500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), την αναβάθμισή του και τα έξοδα φιλοξενίας. Στην αναβάθμιση συμπεριλαμβάνεται και το αισθητικό κομμάτι.

 • Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός σε επιχειρήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια, υπάρχει περίπτωση να διατεθούν σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια? Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στη μείωση τζίρου κατά ελάχιστο -20%. Σας ευχαριστώ.

Κατά το παρελθόν, όταν σε κάποια δράση δεν υπήρχε επαρκές ενδιαφέρον, λόγω της ύπαρξης αυστηρών κριτηρίων συμμετοχής, γινόνταν τροποποίηση της Πρόσκλησης (όσο η υποβολή ήταν ακόμη ανοικτή) προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι ανάλογο και στη δράση e-λιανικό, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

 • Καλησπέρα σας. Τι σημαίνει το Infrastructure IAAS?

IAAS (Infrastructure as a Service) πρακτικά σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να φιλοξενηθεί σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (CLOUD).

 • Εάν μια επιχείρηση είχε eshop αλλά θέλει να δημιουργήσει κάτι τελείως νέο, θα υποβάλει για δημιουργία νέου ή αναβάθμιση ;

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη eshop, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για αναβάθμισή του.

 • Μπορείτε να αναλύσετε το «Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής»; Τι ακριβώς χρειάζεται να περιλαμβάνει;

Η Ψηφιακή Πολιτική Ασφάλειας για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα έγγραφο το οποίο κυρίως περιγράφει ζητήματα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων των πελατών, καθώς και ζητήματα ασφαλείας, όπως η πρόσβαση στελεχών της επιχείρησης σε αυτά, κ.α. Η Ψηφιακή Πολιτική Ασφάλειας, απαιτείται να υπάρχει, καθώς υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές στη χώρα μας, οι οποίες διενεργούν σχετικούς ελέγχους (ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ).

 • Η δήλωση μμε και ο πίνακας de minimis θέλουν γνήσιο υπογραφής ή απλή σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή;

Αρκεί απλή υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

 • Ένα κατάστημα έχει ανοίξει ως e-shop λιανικής πώλησης (κύριος ΚΑΔ 47.91) και στους δευτερεύοντες περιλαμβάνει ΚΑΔ  λιανικής πώλησης από φυσικό κατάστημα.  (έναρξη 05/2020) Σαν έδρα υπάρχει μισθωμένο κατάστημα αλλά κατ’ αρχήν δεν εξυπηρετεί πελάτες on site (να μπουν στον φυσικό χώρο του καταστήματος, να περιηγηθούν στα προϊόντα και να αγοράσουν εντός του καταστήματος.  Αυτή η εταιρεία (νομική μορφή ΙΚΕ) μπορεί να συμμετάσχει στη δράση και να επιδοτηθεί;  (Σημ.  το site ολοκληρώνεται σε λίγο διάστημα)

Η επιχείρηση για να μπορεί να συμμετάσχει στη δράση, θα πρέπει να διατηρεί φυσικό κατάστημα. Αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικές φωτογραφίες του καταστήματος.

 • Ο κύριος ΚΑΔ πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της πρόσκλησης  12/02 για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις;

Δεν είναι σαφής η ερώτηση.

 • Επιχορήγηση για app που θα μπορεί ο πελάτης να ολοκληρώσει πληρωμές επιδοτείται;

Ναι, δαπάνη για τη δημιουργία app, το οποίο θα διαθέτει όλες τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι επιλέξιμη.

 • Θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί όλο το σύνολο των προϊόντων ή υπάρχει μίνιμουμ?

Δεν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός καταχώρησης. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου της δράσης (eshop) θα ελεγχθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες προδιαγραφές (ηλεκτρονικές συναλλαγές, πρόσβαση ΑΜΕΑ, κλπ), αλλά και το κατά πόσο το eshop μπορεί να θεωρηθεί πλήρες και απολύτως λειτουργικό, βοηθώντας πράγματι την επιχείρηση να διευρύνει την βάση των πελατών της. Σχετική υποστήριξη, σχετικά με την υλοποίηση των eshops, μπορείτε να λαμβάνετε μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR.

 • Καλησπέρα. Αν γίνει τροποποίηση του Φ2 μετά τη δημοσίευση του προγράμματος, αυτό, το Φ2, θα γίνει αποδεκτό ή θα γίνει αποδεκτό το αρχικό Φ2 ή η τελευταία τροποποίηση πριν τη δημοσίευση;

Δεν είναι σαφής η ερώτηση.

 • Μια επιχείρηση μπορεί να καταθέσει η ίδια αίτημα ή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει μέσω του ΕΚΕΤΑ;

Το αίτημα μπορεί να κατατεθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Παρόλα αυτά, συνιστούμε την Πλατφόρμα WWW.OPENSHOPS.GR, καθώς μέσω αυτής παρέχεται υποστήριξη τόσο κατά τη φάση υποβολής, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης κατά περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, η κάθε επιχείρηση θα διασφαλίσει ότι το eshop το οποίο της παραδόθηκε από τον προμηθευτή που θα επιλέξει, θα πιστοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ και θα λάβει την επιδότηση.

 • Η χρήση της πλατφόρμας openshop αφορά μόνο τα μέλη του επιμελητηρίου Αθηνών, ή είναι για όλη την επικράτεια;

Η Πλατφόρμα WWW.OPENSHOPS.GR καλύπτει όλη την επικράτεια.

 • Το βίντεο θα υπάρχει κάπου μετά τη λήξη του για να το δούμε?

Θα αναρτηθεί το site του ΕΕΑ.

 • Αν το Ε3 του 2019, έχει τσεκαρισμένο το πεδίο πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις, τεκμαίρεται ότι διέθετε eshop?

Κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να δηλωθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία λειτουργεί το eshop και να δοθούν σχετικά screenshots (στιγμιότυπα οθόνης).

 • Όταν καλυφθούν τα 25 εκ.για την Αθήνα τι θα γίνει; Όσοι πρόλαβαν;

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και όχι με σειρά κατάθεσης της αίτησης. Εάν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησής του, κατά 20% επί του συνόλου.

 • Αν το eshop έχει δημιουργηθεί μετά τις 18/3/2020, μπορεί να αιτηθεί για 5.000 € ή μόνο για αναβάθμιση;

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί η επιχείρηση να καταθέσει αίτηση για αναβάθμιση ή και να καταθέσει αίτηση για πιστοποίηση δαπανών που έγιναν για τη δημιουργία του υπάρχοντος eshop.

 • Υπάρχει ή θα ανακοινωθεί συγκεκριμένος τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου μείωση τζίρου; Δηλαδή πώς μπορεί ένας υποψήφιος να γνωρίζει αν έχει «τύχη» η αίτησή του;

Η αξιολόγηση είναι ξεκάθαρη. Όσο μεγαλύτερη η μείωση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα λήψης της επιδότησης.

 • Θα μπορούμε να σώσουμε όποια διαδικασία έχουμε κάνει στην αίτηση κ να την συνεχίσουμε άλλη μέρα; ή θα πρέπει να μπούμε μια φορά κ να την τελειώσουμε κιόλας;

Ναι, το ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), επιτρέπει την αποθήκευση και συνέχιση της επεξεργασίας, οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και την τελική υποβολή ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 • Τα περισσότερα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα τη συμφόρηση σε αυτά που λειτουργούν.

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη συμφόρηση των γραμμών επικοινωνίας για το κοινό. Προτείνουμε να δοκιμάσετε τη λήψη υποστήριξης μέσω της Πλατφόρμας WWW.OPENSHOPS.GR.

 • Για το WCAG 2.0 o έλεγχος θα αφορά τον πηγαίο κώδικα ή την περίπτωση να υπάρχει ένα «widget» στις ιστοσελίδες (τα οποία κοστίζουν από 400-500€ τον χρόνο) ? Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό όσο αφορά την υλοποίηση.

Κάθε τεχνική λύση είναι αποδεκτή, εφόσον διασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

 • Έχω ήδη site αλλά πλέον δεν το χρησιμοποιώ υπάρχει πρόβλημα με το να κάνω αίτηση για δημιουργία νέου site?

Κανένα απολύτως πρόβλημα, εφόσον βεβαίως απενεργοποιήσετε το υπάρχον ηλεκτρονικό κατάστημα (αν δεν είναι ήδη απενεργοποιημένο).

 • Στην δράση γίνεται αναφορά για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ευχαριστώ.

Αφορά στην έκδοση ψηφιακών φορολογικών παραστατικών για τους πελάτες του eshop και την αποστολή τους με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. email).

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πχ.Λογιστικό Γραφείο) έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Η δράση αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47).

 • Ο κύριος Κοψιδάς είπε ότι το κόστος για τη φωτογράφηση μπορεί να μπει μέσα στη συνολική δαπάνη του developer. Αν ζητηθεί το συμφωνητικό όπως είπε ο κύριος Λιόντος και γίνει αντιληπτό ότι η εν λόγω δαπάνη είναι μέρος του κόστους της κατασκευής του eshop, δεν θα περικοπεί;

Η δαπάνη δεν μπορεί να αναφέρεται στα φορολογικά παραστατικά τα οποία θα εκδοθούν από τους προμηθευτές σας και θα κατατεθούν για την επαλήθευση. Πιθανά, αρκετοί προμηθευτές θα παρέχουν αυτή την υπηρεσία μέσα στο πακέτο δημιουργίας του eshop, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 • Άλλοι ΚΑΔ λιανικού θα συμπεριληφθούν?

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για επέκταση της δράσης σε άλλους ΚΑΔ.

 

Πηγή: ΕΕΑ

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *